Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.11.2015 11:56 Uchwała Nr VI_33_99 z dnia 27 stycznia 1999r.
03.11.2015 11:54 Uchwała Nr XLII_217_98 z dnia 27 marca 1998r.
15.09.2015 10:06 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru strefy uzdrowiskowej "A".
17.08.2015 13:37 Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnosląsliego o przystapieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego
12.02.2014 08:03 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIK- ZDROJU o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki- Zdrój dla strefy obszaru ochrony uzdrowiskowej „A” o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu miejscowego.
22.10.2013 08:39 OBWIESZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki-Zdrój
12.09.2012 08:32 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DUSZNIK - ZDROJU o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki – Zdrój dla strefy "A" uzdrowiskowej
07.02.2012 11:22 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki-Zdrój przyjete Uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII/73/2012 z dnia 26 stycznia 2012r.
31.01.2011 14:32 UCHWAŁA NR XXXVII/198/09 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDROJU z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki Zdrój, obręb Podgórze dla terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkalno – pensjonatową oraz usługi turystyki
01.02.2011 11:07 UCHWAŁA NR XXVIII/162/08 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDROJU z dnia 13 października 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki Zdrój, obręb Zieleniec pod budowę wyciągu krzesełkowego.

poprzednia 1 2 3 4 następna