Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.10.2018 13:06 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zieleniec”
07.08.2018 14:37 INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ
21.02.2018 10:23 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DUSZNIK-ZDROJU o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dusznikach-Zdroju obręb Zieleniec
19.12.2017 08:18 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DUSZNIK-ZDROJU o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Dusznikach-Zdroju obręb Zieleniec
12.05.2017 14:20 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DUSZNIK-ZDROJU o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług turystyki, sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec AM-2, AM-3, AM-4
07.03.2017 14:40 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zieleniec
15.02.2017 11:30 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DUSZNIK-ZDROJU o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług turystyki, usług sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec A-2, A-3, A-4 oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany planu miejscowego.
04.10.2016 15:51 Informacja Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój dotycząca dokumentu " Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Duszniki-Zdrój"
03.11.2015 12:10 Uchwała Nr LI_269_14 z dnia 25 wrzesnia 2014r.
03.11.2015 12:09 Uchwała Nr XV_54_2011 z dnia 23 listopada 2011r.

1 2 3 4 następna