Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.08.2012 11:04 Zarządzenie nr 71/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 8 sierpnia 2012r., w sprawie: wysokości dofinansowania w ramach pozakonkursowego trybu przekazywania środków na dofinansowanie realziacji zadań przez organizacje pozarządowe, oraz inne podmioty prowadzące dziłalność pożytku publicznego na rok 2012r.
31.07.2012 13:27 67 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHOPINOWSKI W DUSZNIKACH-ZDROJU FESTIWALE SZTUKI
12.06.2012 10:34 Oferta Dusznickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
31.05.2012 09:01 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „Rodzice- Dzieciom”.
08.05.2012 08:10 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO XXX DNI MUZYKI INSTRUMENTALNEJ - DUSZNIKI 2012 w dyscyplinie: instrumenty dęte, Koncerty, Wystawy, Warsztaty
24.04.2012 14:27 INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ W SPRAWIE POZAKONKURSOWEGO TRYBU PRZEKAZYWANIA ŚRODKÓW DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
11.07.2011 07:47 Wzory dokumentów
28.04.2011 08:29 POZAKONKURSOWY TRYB PRZEKAZYWANIA ŚRODKÓW DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
30.12.2010 14:34 „Zarządzanie i rozwój w organizacji pozarządowej” – rozpoczynamy bezpłatny cykl edukacyjny dla dolnośląskich NGO
13.12.2010 11:32 O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Duszniki Zdrój na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm) oraz podjętej Uchwały Nr LVIII/282/10 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27 października 2010 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki Zdrój z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”,

poprzednia 1 2 3 4 następna