Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.01.2013 14:34 instrukcja wypełniania sprawozdania z wykonania zadania publicznego
10.01.2013 14:06 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa
14.12.2012 14:17 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJOGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „ Organizacja i realizacja sezonowego przewozu turystów między centrum miasta Duszniki-Zdrój, a stacją narciarską Zieleniec”
13.12.2012 09:12 OGŁOSZENIE otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki Zdrój w 2013 r., z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
07.12.2012 07:55 Uchwała Nr XXIX/132/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Programu wspólpracy Gminy Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
30.11.2012 10:03 OGŁOSZENIE konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki Zdrój w 2013 r., z zakresu: polityki społecznej
22.11.2012 12:43 OGŁOSZENIE konkurs ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa
23.08.2012 10:28 Oferta złożona w ramach trybu pozakonkursowego wg art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży "RODZICE -DZIECIOM" na realizację zadania pt. Dni Pieśni Chóralnej „Kolędy i Pastorałki” w Dusznikach-Zdroju.
23.08.2012 10:11 Oferta złożona w ramach trybu pozakonkursowego wg art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży "RODZICE -DZIECIOM" na realizację zadania pt. Wycieczki o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży z terenu Dusznik-Zdroju.
23.08.2012 10:07 Oferta złożona w ramach trybu pozakonkursowego wg art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży "RODZICE -DZIECIOM" na realizację zadania pt. Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego - rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

poprzednia 1 2 3 4 następna