Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.07.2021 14:06 Obwieszczenie dot. Konsultacji Społecznych Planu Zarządzania Środowiskiem -PGW Wody Polskie
06.07.2021 11:41 Zapytanie ofertowe - Zarząd Powiatu Kłodzkiego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2021.
30.06.2021 13:10 Zaproszenie do wzięcia udziału w szkoleniu online w aplikacji ZOOM dla Kół Gospodyń Wiejskich z zakresu działalności KGW.
29.06.2021 09:34 30 czerwca ostatnim dniem składania wniosków w 4 naborach o przyznanie pomocy finansowej
25.06.2021 09:36 Ekosystemy leśne, premie dla młodych rolników, restrukturyzacja małych gospodarstw – ostatnie dni na ubieganie się o pomoc
25.06.2021 09:31 Rusza modernizacja: aż pięć naborów wniosków w jednym terminie
24.06.2021 09:24 Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego, dot. zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla potrzeb wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w związku z rozbudową drogi krajowej nr 8 na odcinku granica państwa )Kudowa- Zdrój)- Duszniki-Zdrój”
21.06.2021 12:18 Materiał siewny, pomoc klęskowa, wsparcie dla pszczelarzy – trwa przyjmowanie wniosków
15.06.2021 10:44 Informacja o ostatecznym terminie na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014-2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19
15.06.2021 10:28 Rusza pomoc dla pszczelarzy

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna