Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.03.2022 08:03 Dofinansowanie na realizację zadania w ramach Funduszu Solidarnościowego - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
14.03.2022 07:59 Dofinansowanie na realizację zadania w ramach Funduszu Solidarnościowego - „Opieka wytchnieniowa”
25.02.2022 09:20 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie PGW Wody Polskieo wszczęciu [postepowania administracyjnego ws. udzielenie osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na usługę wodną.
17.02.2022 12:57 Informację z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą radykalnych uproszczeń dla rolników związanych z Polskim Ładem.
31.01.2022 11:27 ZAWIADOMIENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W NYSIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO WS. udzielenia Skarbowi Państwa- Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do rzeki Bystrzycy Dusznickiej, pochodzących z drogi krajowej nr 8 od km 17+700 do km 18+240 za pomocą istniejacego wylotu.
10.01.2022 10:08 Taryfa na dostawę wody i odprowadzanie ścieków
26.11.2021 12:39 Zawiadomienie DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W NYSIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO WS. PRZENIESIENIA CAŁOSCI PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO UDZIELONEGO NARTORAMA SP. Z O.O. NA RZECZ OSOBY FIZYCZNEJ
12.11.2021 09:02 Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnosląskiego z dnia 25 października 2021r. ws. podziału podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii
05.11.2021 10:02 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa WodnegoWody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia Uzdrowiskom Kłodzkim S.A.- Grupa PGU pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowepłynące rurociągów.
05.11.2021 09:44 Zawiadomienie DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W NYSIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO WS. PRZEJĘCIA PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO UDZIELONEGO NARTORAMA SP. Z O.O.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna