Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.08.2022 09:17 ZPAiB.6740.6.28.2021.ZP Obwieszczenie Starosty Kłodzkiego w sprawie oddziaływania na obszar Natura 2000 budowy pensjonatu Skałka II
28.07.2022 09:14 OGŁOSZENIE O NABORZE formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”
27.07.2022 11:07 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Duszniki-Zdrój"
08.07.2022 13:01 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Duszniki-Zdrój na lata 2022–2025 z perspektywą na lata 2026–2029”
31.05.2022 10:50 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu kominów dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Zdrojowa 4 w Dusznikach-Zdroju
31.05.2022 10:48 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu kominów i ław kominiarskich dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wojska Polskiego 25 w Dusznikach-Zdroju
26.05.2022 11:04 zawiadomienie Dyreltora Zarządu Zlewini w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ws. udzielenia osobie fizycznej pozwolenia wodnoprawnego
11.05.2022 10:58 Zapytanie ofertowe na sprzedaż drewna wielko i średniowymiarowego w 2022r.
09.05.2022 07:52 zawiadomienie Dyreltora Zarządu Zlewini w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ws. udzielenia osobie fizycznej pozwolenia wodnoprawnego
14.03.2022 12:46 Zapytanie ofertowe na sprzedaż drewna wielko i średniowymiarowego w 2022r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna