Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.05.2023 12:38 LXIII/374/23 UCHWAŁA NR LXIII/374/23 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój
08.05.2023 12:36 LXIII/373/23 UCHWAŁA NR LXIII/373/23 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie uchwały nr LX/358/23 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2023.
05.04.2023 08:38 LXII/372/23 UCHWAŁA NR LXII/372/23 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia gminno - powiatowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego
05.04.2023 08:31 LXII/371/23 UCHWAŁA NR LXII/371/23 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie o zmianie uchwały nr LX/358/23 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2023.
05.04.2023 08:30 LXII/370/23 UCHWAŁA NR LXII/370/23 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
05.04.2023 08:00 LXII/369/23 UCHWAŁA NR LXII/369/23 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki-Zdrój w 2023 roku.
05.04.2023 07:59 LXII/368/23 UCHWAŁA NR LXII/368/23 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych.
02.03.2023 13:15 LXI/367/23 UCHWAŁA NR LXI/367/23 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie uznania skargi na Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój za bezzasadną.
02.03.2023 13:08 LXI/366/23 UCHWAŁA NR LXI/366/23 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój.
02.03.2023 13:02 LXI/365/23 UCHWAŁA NR LXI/365/23 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie o zmianie uchwały nr LX/358/23 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2023.

1 2 3 następna