Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.02.2023 09:01 34/2023 Zarządzenie nr 34/2023 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 27.02.2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu Priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” w gminie Duszniki-Zdrój.
28.02.2023 08:58 33/2023 Zarządzenie nr 33/2023 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 22.02.2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
28.02.2023 08:56 32/2023 Zarządzenie nr 32/2023 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 20.02.2023 roku w sprawie zmian w panie dochodów i wydatków w budżecie gminy w roku 2023.
20.02.2023 09:23 31/2023 Zarządzenie nr 31/2023 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 14.02.2023 roku w sprawie weryfikacji ofert złożonych w konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w 2023 na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
20.02.2023 09:16 30/2023 Zarządzenie nr 30/2023 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 14.02.2023 roku w sprawie weryfikacji ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2023 w zakresie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; polityka społeczna; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.
20.02.2023 09:14 29/2023 Zarządzenie nr 29/2023 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 14.02.2023 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
20.02.2023 09:13 28/2023 Zarządzenie nr 28/2023 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 08.02.2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
20.02.2023 09:12 27/2023 Zarządzenie nr 27/2023 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 08.02.2023 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu pożyczki udzielonej Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju.
20.02.2023 09:06 25/2023 Zarządzenie nr 25/2023 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 08.02.2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
20.02.2023 09:05 24/2023 Zarządzenie nr 24/2023 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 08.02.2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1 2 3 następna