Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.01.2023 14:23 LIX/347/22 UCHWAŁA NR LIX/347/22 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych.
09.01.2023 14:22 LIX/346/22 UCHWAŁA NR LIX/346/22 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój.
09.01.2023 14:21 LIX/345/22 UCHWAŁA NR LIX/345/22 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały nr XLV/270/22 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2022
09.01.2023 14:16 LIX/344/22 UCHWAŁA NR LIX/344/22 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
09.12.2022 11:45 LVIII/343/22 UCHWAŁA NR LVIII/343/22 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój
09.12.2022 11:44 LVIII/342/22 UCHWAŁA NR LVIII/342/22 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie o zmianie uchwały nr XLV/270/22 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2022.
09.12.2022 11:42 LVIII/341/22 UCHWAŁA NR LVIII/341/22 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Duszniki-Zdrój.
09.12.2022 11:39 LVIII/340/22 UCHWAŁA NR LVIII/340/22 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023".
03.11.2022 11:51 LVII/339/22 UCHWAŁA NR LVII/339/22 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia „Porozumienie Gmin Górskich RP”.
03.11.2022 11:49 LVII/337/22 UCHWAŁA NR LVII/337/22 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 października 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1 2 3 4 5 6 następna