Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.07.2021 09:21 XXXVI/215/21 Uchwała Nr XXXVI/215/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Duszniki-Zdrój.
08.06.2021 10:46 XXXV/214/21 Uchwała Nr XXXV/214/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/202/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju na 2021 rok.
08.06.2021 10:45 XXXV/213/21 Uchwała Nr XXXV/213/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój.
08.06.2021 10:43 XXXV/212/21 Uchwała Nr XXXV/212/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/192/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2021.
19.05.2021 10:26 XXXIV/211/21 Uchwała Nr XXXIV/211/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli inwestycji - Przebudowa Alei Chopina wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury, przebudowa źródeł: Agata i Jacek oraz łączników pomiędzy Alejami Chopina i Sybiraków, w ramach projektu „AquaMineralisGacensis”.
19.05.2021 10:25 XXXIV/210/21 Uchwała Nr XXXIV/210/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/192/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2021.
19.05.2021 10:23 XXXIV/209/21 Uchwała Nr XXXIV/209/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2021 r. o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju nr XXII/92/12 w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach-Zdroju.
19.05.2021 10:22 XXXIV/208/21 Uchwała Nr XXXIV/208/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu sprzedaży na terenie gminy Duszniki-Zdrój na rok 2021.
19.05.2021 10:21 XXXIV/207/21 Uchwała Nr XXXIV/207/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w obrębie Zieleniec, gmina Duszniki-Zdrój.
24.03.2021 10:23 XXXIII/206/21 Uchwała Nr XXXIII/206/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektorów Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach- Zdroju oraz Przedszkola w Dusznikach-Zdroju.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna