Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.08.2021 12:03 XXXVII/225/21 Uchwała Nr XXXVII/225/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/211/2021 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli inwestycji - Przebudowa Alei Chopina wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury, przebudowa źródeł: Agata i Jacek oraz łączników pomiędzy Alejami Chopina i Sybiraków, w ramach projektu „Aqua Mineralis Gacensis”.
16.08.2021 12:01 XXXVII/224/21 Uchwała Nr XXXVII/224/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Duszniki-Zdrój na rok 2022.
16.08.2021 12:00 XXXVII/223/21 Uchwała Nr XXXVII/223/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Duszniki-Zdrój na rok szkolny 2021/2022.
16.08.2021 11:56 XXXVII/222/21 Uchwała Nr XXXVII/222/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
16.08.2021 11:55 XXXVII/221/21 Uchwała Nr XXXVII/221/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
16.08.2021 11:54 XXXVII/220/21 Uchwała Nr XXXVII/220/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania.
16.08.2021 11:53 XXXVII/219/21 Uchwała Nr XXXVII/219/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.
12.07.2021 09:26 XXXVI/218/21 Uchwała Nr XXXVI/218/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/192/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2021.
12.07.2021 09:25 XXXVI/217/21 Uchwała Nr XXXVI/217/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu prowadzenia handlu w strefie uzdrowiskowej "A" w uzdrowisku Duszniki-Zdrój.
12.07.2021 09:24 XXXVI/216/21 Uchwała Nr XXXVI/216/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Duszniki-Zdrój w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna