Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.09.2021 10:34 XXXIX/235/21 UCHWAŁA NR XXXIX/235/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych
03.09.2021 10:47 XXXVIII/234/21 UCHWAŁA NR XXXVIII/234/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/192/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2021
03.09.2021 10:45 XXXVIII/233/21 UCHWAŁA NR XXXVIII/233/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój
03.09.2021 10:39 XXXVIII/232/21 UCHWAŁA NR XXXVIII/232/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Duszniki- Zdrój
03.09.2021 10:38 XXXVIII/231/21 UCHWAŁA NR XXXVIII/231/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki – Zdrój”
03.09.2021 10:34 XXXVIII/230/21 UCHWAŁA NR XXXVIII/230/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 sierpnia 2021 r. o zmianie uchwały nr L/246/18 Rady Miejskiej W Dusznikach-Zdroju w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług sportu i rekreacji w Dusznikach-Zdroju, obręb Podgórze i Zieleniec
03.09.2021 10:29 XXXVIII/229/21 UCHWAŁA NR XXXVIII/229/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
16.08.2021 12:06 XXXVII/228/21 Uchwała Nr XXXVII/228/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 lipca 2021 r. o zmianie uchwały nr XXXVI/215/21 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Duszniki-Zdrój.
16.08.2021 12:05 XXXVII/227/21 Uchwała Nr XXXVII/227/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 lipca 2021 r. o zmianie uchwały nr XXXVI/216/21 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Duszniki-Zdrój w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
16.08.2021 12:04 XXXVII/226/21 Uchwała Nr XXXVII/226/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/192/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2021.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna