Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2021 13:45 XLI/245/21 UCHWAŁA NR XLI/245/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Gospodarczo-Technicznych.
08.11.2021 13:44 XLI/244/21 UCHWAŁA NR XLI/244/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 października 2021 r. o zmianie uchwały nr L/246/18 Rady Miejskiej W Dusznikach-Zdroju w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług sportu i rekreacji w Dusznikach-Zdroju, obręb Podgórze i Zieleniec.
08.11.2021 13:42 XLI/243/21 UCHWAŁA NR XLI/243/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 października 2021 r. o zmianie uchwały nr XXXVIII/231/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki-Zdrój”
08.11.2021 13:40 XLI/242/21 UCHWAŁA NR XLI/242/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój.
08.11.2021 13:39 XLI/241/21 UCHWAŁA NR XLI/241/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/192/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2021.
08.11.2021 13:24 XLI/240/21 UCHWAŁA NR XLI/240/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Duszniki-Zdrój w 2021 roku
29.09.2021 10:52 XL/239/21 UCHWAŁA NR XL/239/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 23 września 2021 r. w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Gospodarczo-Technicznych Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.
29.09.2021 10:50 XL/238/21 UCHWAŁA NR XL/238/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/192/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2021.
29.09.2021 10:48 XL/237/21 UCHWAŁA NR XL/237/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 23 września 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2022 rok.
29.09.2021 10:44 XL/236/21 UCHWAŁA NR XL/236/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna