Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.12.2021 13:14 XLII/255/21 UCHWAŁA NR XLII/255/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
15.12.2021 13:12 XLII/254/21 UCHWAŁA NR XLII/254/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej położonej na terenie gminy Duszniki-Zdrój.
15.12.2021 13:11 XLII/253/21 UCHWAŁA NR XLII/253/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego
15.12.2021 13:07 XLII/252/21 UCHWAŁA NR XLII/252/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusznikach-Zdroju
15.12.2021 13:05 XLII/251/21 UCHWAŁA NR XLII/251/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
15.12.2021 13:03 XLII/250/21 UCHWAŁA NR XLII/250/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy Duszniki – Zdrój.
15.12.2021 13:02 XLII/249/21 UCHWAŁA NR XLII/249/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/192/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2021.
15.12.2021 12:59 XLII/248/21 UCHWAŁA NR XLII/248/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022"
08.11.2021 13:50 XLI/247/21 UCHWAŁA NR XLI/247/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 października 2021 r. w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój w związku ze zbyciem hali sportowej, obiektów biathlonowych na Jamrozowej Polanie i toru wrotkarskiego w Dusznikach-Zdroju na rzecz Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie.
08.11.2021 13:46 XLI/246/21 UCHWAŁA NR XLI/246/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna