Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2022 08:47 XLIV/265/21 UCHWAŁA NR XLIV/265/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój
04.01.2022 08:39 XLIV/264/21 UCHWAŁA NR XLIV/264/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.
04.01.2022 08:37 XLIV/263/21 UCHWAŁA NR XLIV/263/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/192/21 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2021.
04.01.2022 08:32 XLIV/262/21 UCHWAŁA NR XLIV/262/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2022 „Rokiem Edyty Stein”.
21.12.2021 12:52 XLIII/261/21 UCHWAŁA NR XLIII/261/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój
21.12.2021 12:49 XLIII/260/21 UCHWAŁA NR XLIII/260/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Gminą Kudowa-Zdrój o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
21.12.2021 10:14 XLIII/259/21 UCHWAŁA NR XLIII/259/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Gminą Radków o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
15.12.2021 13:20 XLII/258/21 UCHWAŁA NR XLII/258/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15.12.2021 13:18 XLII/257/21 UCHWAŁA NR XLII/257/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie uznania skargi na Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój za bezzasadną.
15.12.2021 13:15 XLII/256/21 UCHWAŁA NR XLII/256/21 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.

1 2 3 4 5 6 następna