Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2021 11:26 126/2021 Zarządzenie nr 126/2021 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 31.12.2021 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2021.
28.12.2021 12:57 125/2021 Zarządzenie nr 125/2021 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 28.12.2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
27.12.2021 12:50 124/2021 Zarządzenie nr 124/2021 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 27.12.2021 roku w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy.
27.12.2021 12:40 123/2021 Zarządzenie nr 123/2021 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 27.12.2021 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7/2021/22 do arkusza organizacji pracy Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju na rok szkolny 2021/2022.
21.12.2021 12:26 122/2021 Zarządzenie nr 122/021 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 21.12.2021 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
20.12.2021 14:19 121/2021 Zarządzenie nr 121/2021 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 20.12.2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13.12.2021 12:09 120/2021 Zarządzenie nr 120/2021 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 13.12.2021 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2021 oraz Planie dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
06.12.2021 14:00 119/2021 Zarządzenie nr 119/2021 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 06.12.2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju.
06.12.2021 13:37 118/2021 Zarządzenie nr 118/2021 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 06.12.2021 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
06.12.2021 12:25 117/2021 Zarządzenie nr 117/2021 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 06.12.2021 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6/2021/22 do arkusza organizacji pracy Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju na rok szkolny 2021/2022.

1 2 3 4 5 6 następna