Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2021 12:15 XXX/185/20 Uchwała Nr XXX/185/20 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
11.01.2021 12:14 XXX/184/20 Uchwała Nr XXX/184/20 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2020.
11.01.2021 12:13 XXX/183/20 Uchwała Nr XXX/183/20 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie regulaminu korzystania z tras rowerowych typu Singletrack na terenie Gminy Duszniki-Zdrój.
11.01.2021 12:12 XXX/182/20 Uchwała Nr XXX/182/20 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
11.01.2021 12:11 XXX/181/20 Uchwała Nr XXX/181/20 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
11.01.2021 12:10 XXX/180/20 Uchwała Nr XXX/180/20 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
11.01.2021 12:09 XXX/179/20 Uchwała Nr XXX/179/20 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
08.01.2021 10:19 XXX/178/20 Uchwała Nr XXX/178/20 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki Zdrój.
08.01.2021 10:05 XXIX/177/20 Uchwała Nr XXIX/177/20 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uznania skargi na Prezesa Dusznickiego Zakładu Komunalnego w Dusznikach-Zdroju za bezzasadną.
08.01.2021 10:04 XXIX/176/20 Uchwała Nr XXIX/176/20 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uznania skargi na Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój za zasadną.

1 2 3 4 5 6 następna