Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.08.2020 14:00 70/2020 Zarządzenie nr 70/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 24.08.2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i odpadowej.
21.08.2020 13:30 69/2020 Zarządzenie nr 69/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 13.08.2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
11.08.2020 14:09 68/2020 Zarządzenie nr 68/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 06.08.2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
11.08.2020 13:08 67/2020 Zarządzenie nr 67/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 06.08.2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
11.08.2020 09:49 66/2020 Zarządzenie nr 66/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 31.07.2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2020 w zakresie: polityka społeczna; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.
11.08.2020 09:47 65/2020 Zarządzenie nr 65/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 29.07.2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2020 w zakresie: polityka społeczna; kultura; sztuka; ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.
11.08.2020 09:32 64/2020 Zarządzenie nr 64/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 27.07.2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
28.07.2020 13:31 63/2020 Zarządzenie nr 63/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 24.07.2020 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2020.
28.07.2020 09:51 62/2020 Zarządzenie nr 62/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 24.07.2020 roku w sprawie weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.
23.07.2020 12:29 61/2020 Zarządzenie nr 61/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 20.07.2020 roku w sprawie odwołania ograniczenia działalności targowiska w Dusznikach-Zdroju.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna