Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.10.2020 14:53 100/2020 Zarządzenie nr 100/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 23.10.2020 roku w sprawie podjęcia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
23.10.2020 14:50 99/2020 Zarządzenie nr 99/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 21.10.2020 roku w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Duszniki-Zdrój.
23.10.2020 14:46 98/2020 Zarządzenie nr 98/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 16.10.2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
23.10.2020 14:44 97/2020 Zarządzenie nr 97/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
20.10.2020 13:22 96/2020 Zarządzenie nr 96/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 13.10.2020 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój.
20.10.2020 13:20 95/2020 Zarządzenie nr 95/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 13.10.2020 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1/2020/2021 do arkusza organizacji pracy Przedszkola w Dusznikach-Zdroju na rok szkolny 2020/2021.
20.10.2020 13:18 94/2020 Zarządzenie nr 94/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 08.10.2020 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4/2020/21 do arkusza organizacji pracy Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju na rok szkolny 2020/2021.
20.10.2020 13:17 93/2020 Zarządzenie nr 93/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 05.10.2020 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1/2020/21, aneksu nr 2/2020/21 oraz aneksu nr 3/2020/21 do arkusza organizacji pracy Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju na rok szkolny 2020/2021.
20.10.2020 13:05 92/2020 Zarządzenie nr 92/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 01.10.2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego .
20.10.2020 12:58 91/2020 Zarządzenie nr 91/2020 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30.09.2020 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2020.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna