Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.01.2021 11:48 Informacja w zakresie pomocy publicznej udzielonej w okresie do 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
26.01.2021 11:45 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2020 r. udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
30.01.2020 14:44 Informacja w zakresie pomocy publicznej udzielonej w okresie do 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
30.01.2020 14:43 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2019 r. udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
22.01.2019 10:42 Informacja w zakresie pomocy publicznej udzielonej w okresie do 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
22.01.2019 10:41 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2018 r. udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
26.01.2018 12:40 Informacja w zakresie pomocy publicznej udzielonej w okresie do 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
26.01.2018 12:38 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2017 r. udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
26.01.2017 09:36 Informacja w zakresie pomocy publicznej udzielonej w okresie do 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
26.01.2017 09:27 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2016 r. udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł

1 2 następna