Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2015 11:13 RT.ZP.271.17.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej wieży widokowej na Orlicy - z możliwością wykorzystania do celów przeciwpożarowych
21.12.2015 14:28 RT.ZP.271.16.2015 Zagospodarowanie Al. Chopina i Al. Sybiraków w kierunku turystyczno – rekreacyjnym wraz z projektem zagospodarowania trzech ujęć wody – Źródło Jacek, Źródło Agata i Źródło Pieniawa Chopina (projekt pawilonu)
15.12.2015 14:02 RT.ZP.271.15.2015 Budowa i modernizacja parkingów miejskich
12.12.2015 15:41 RT.ZP.271.14.2015 Zagospodarowanie Al. Chopina i Al. Sybiraków w kierunku turystyczno - rekreacyjnym wraz z projektem zagospodarowania trzech ujęć wody - Źródło Jacek, Źródło Agata i Źródło Pieniawa Chopina (projekt pawilonu)
06.11.2015 20:50 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej obiektu biathlonu zimowego i letniego na Jamrozowej Polanie w Dusznikach - Zdroju Etap I
05.11.2015 15:18 Zarządzenie Nr 116/2015 Burmistrza Miasta Duszniki – Zdrój z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż ruchomości stanowiących własność Gminy Duszniki - Zdrój oraz powołania komisji przetargowej. (iluminacjie)
13.10.2015 15:32 Zarządzenie Nr 110/2015 Burmistrza Miasta Duszniki – Zdrój z dnia 12 października 2015 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż ruchomości stanowiących własność Gminy Duszniki - Zdrój oraz powołania komisji przetargowej.
29.09.2015 14:33 RT.ZP.271.11.2015 OPRACOWANIE DOKMUNETACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA OBEJMUJĄCEGO REMONT TEATRU IM. F. CHOPINA W DUSZNIKACH - ZDROJU
18.09.2015 13:07 RT.ZP.271.10.2015 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ OBIEKTU BIATHLONU ZIMOWEGO I LETNIEGO NA JAMROZOWEJ POLANIE W DUSZNIKACH – ZDROJU – ETAP I
18.08.2015 11:40 RT.ZP.271.09.2015 BUDOWA TORU WROTKARSKIEGO, BALUSTRAD, ODWODNIENIA TORU, PRZYŁĄCZY ENEGETYCZNEGO, OŚWIETLENIA TORU, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I UTWARDZEŃ – ETAP I. /II/

1 2 następna