Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.07.2019 15:26 X/58/2019 Uchwała Nr X/58/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR LIII/267/10 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 25 maja 2010 w sprawie emisji obligacji komunalnych.
08.07.2019 15:25 X/57/2019 Uchwała Nr X/57/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
08.07.2019 15:24 X/56/2019 Uchwała Nr X/56/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
08.07.2019 15:21 X/55/2019 Uchwała Nr X/55/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania.
04.06.2019 10:38 IX/54/2019 Uchwała Nr IX/54/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
04.06.2019 10:36 IX/53/2019 Uchwała Nr IX/53/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2019.
04.06.2019 10:34 IX/52/2019 Uchwała Nr IX/52/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki-Zdrój w 2019 roku".
04.06.2019 10:31 IX/51/2019 Uchwała Nr IX/51/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
30.04.2019 13:20 VIII/50/2019 Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miejską Duszniki-Zdrój oraz określenia granic obwodów publicznej szkoły podstawowej, od dnia 1 września 2019 roku.
30.04.2019 13:18 VIII/49/2019 Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna