Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.08.2019 13:37 XI/68/2019 Uchwała Nr XI/68/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/191/13 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
05.08.2019 13:35 XI/67/2019 Uchwała Nr XI/67/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/20/2019 z 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2019.
08.07.2019 15:36 X/66/2019 Uchwała Nr X/66/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie współpracy z Polskim Związkiem Biathlonu przy organizacji zawodów biathlonowych rangi międzynarodowej oraz krajowej na terenie Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój.
08.07.2019 15:35 X/65/2019 Uchwała Nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Duszniki-Zdrój na rok 2020.
08.07.2019 15:34 X/64/2019 Uchwała Nr X/64/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych.
08.07.2019 15:33 X/63/2019 Uchwała Nr X/63/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
08.07.2019 15:32 X/62/2019 Uchwała Nr X/62/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji.
08.07.2019 15:30 X/61/2019 Uchwała Nr X/61/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/240/14 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Duszniki-Zdrój.
08.07.2019 15:29 X/60/2019 Uchwała Nr X/60/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2019.
08.07.2019 15:27 X/59/2019 Uchwała Nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój na rok 2019.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna