Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.09.2019 11:17 XII/78/2019 Uchwała Nr XII/78/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uznania skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach-Zdroju za bezzasadną.
13.09.2019 08:18 XII/77/2019 Uchwała Nr XII/77/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
13.09.2019 08:17 XII/76/2019 Uchwała Nr XII/76/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/246/18 z dnia 12 lutego 2018 r. Rady Miejskiej w Dusznikach – Zdroju.
13.09.2019 08:16 XII/75/2019 Uchwała Nr XII/75/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.
13.09.2019 08:15 XII/74/2019 Uchwała Nr XII/74/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój na rok 2019.
13.09.2019 08:14 XII/73/2019 Uchwała Nr XII/73/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany w uchwały Nr IV/20/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2019.
13.09.2019 08:13 XII/72/2019 Uchwała Nr XII/72/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez gminę Duszniki-Zdrój.
13.09.2019 08:10 XII/71/2019 Uchwała Nr XII/71/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
05.08.2019 13:43 XI/70/2019 Uchwała Nr XI/70/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju na II półrocze 2019 roku.
05.08.2019 13:40 XI/69/2019 Uchwała Nr XI/69/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/170/13 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska w Dusznikach - Zdroju przy ul. Kłodzkiej.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna