Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.12.2019 09:28 XV/88/2019 Uchwała Nr XV/88/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Duszniki-Zdrój.
12.11.2019 10:25 XIV/87/2019 Uchwała Nr XIV/87/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargowej stanowiącej własność Gminy Duszniki Zdrój.
29.10.2019 14:13 XIII/86/2019 Uchwała Nr XIII/86/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020".
29.10.2019 14:12 XIII/85/2019 Uchwała Nr XIII/85/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/75/2012 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
29.10.2019 14:02 XIII/84/2019 Uchwała Nr XIII/84/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zieleniec.
29.10.2019 14:01 XIII/83/2019 Uchwała Nr XIII/83/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2020 rok.
29.10.2019 13:59 XIII/82/2019 Uchwała Nr XIII/82/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2019.
13.09.2019 11:21 XII/81/2019 Uchwała Nr XII/81/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych.
13.09.2019 11:20 XII/80/2019 Uchwała Nr XII/80/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku na uchwalę Nr XLII/221/17 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z toru wrotkarskiego”.
13.09.2019 11:19 XII/79/2019 Uchwała Nr XII/79/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku na uchwalę Nr X/35/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Parku Zdrojowego w Dusznikach- Zdroju.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna