Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.12.2019 09:45 XV/98/2019 Uchwała Nr XV/98/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
04.12.2019 09:44 XV/97/2019 Uchwała Nr XV/97/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
04.12.2019 09:43 XV/96/2019 Uchwała Nr XV/96/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
04.12.2019 09:42 XV/95/2019 Uchwała Nr XV/95/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Duszniki-Zdrój.
04.12.2019 09:41 XV/94/2019 Uchwała Nr XV/94/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Dusznikach-Zdroju w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dusznikach-Zdroju wchodzące w skład Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju.
04.12.2019 09:40 XV/93/2019 Uchwała Nr XV/93/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Duszniki-Zdrój.
04.12.2019 09:39 XV/92/2019 Uchwała Nr XV/92/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę miejską Duszniki-Zdrój.
04.12.2019 09:38 XV/91/2019 Uchwała Nr XV/91/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Duszniki-Zdrój na lata 2019– 2023”.
04.12.2019 09:36 XV/90/2019 Uchwała Nr XV/90/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Duszniki-Zdrój.
04.12.2019 09:34 XV/89/2019 Uchwała Nr XV/89/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - w schronisku dla osób bezdomnych.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna