Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2020 14:17 XVII/108/2019 Uchwała Nr XVII/108/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XV/99/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy Duszniki-Zdrój.
03.01.2020 14:16 XVII/107/2019 Uchwała Nr XVII/107/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
30.12.2019 14:47 XVI/106/2019 Uchwała Nr XVI/106/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uznania skargi na Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój za zasadną.
30.12.2019 14:46 XVI/105/2019 Uchwała Nr XVI/105/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju na 2020 rok.
30.12.2019 14:45 XVI/104/2019 Uchwała Nr XVI/104/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/111/08 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju.
30.12.2019 14:42 XVI/103/2019 Uchwała Nr XVI/103/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/92/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej.
30.12.2019 14:41 XVI/102/2019 Uchwała Nr XVI/102/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/94/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Dusznikach-Zdroju w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Dusznikach-Zdroju wchodzące w skład Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju.
30.12.2019 14:40 XVI/101/2019 Uchwała Nr XVI/101/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji Rządowego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020 r.” realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
30.12.2019 14:39 XVI/100/2019 Uchwała Nr XVI/100/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2019.
04.12.2019 09:46 XV/99/2019 Uchwała Nr XV/99/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy Duszniki – Zdrój.

1 2 3 4 5 6 następna