Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.07.2018 14:42 UCHWAŁA NR LIV/267/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
17.07.2018 14:42 UCHWAŁA NR LIV/268/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju na I półrocze 2018 roku.
17.07.2018 14:41 UCHWAŁA NR LIV/265/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej Na
17.07.2018 14:40 UCHWAŁA NR LIV/264/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały XXVIII/158/16 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 listopada 2016.r w sprawie opłaty targowej i ustalenia jej wysokości.
17.07.2018 14:39 UCHWAŁA NR LIV/262/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój.
17.07.2018 14:39 UCHWAŁA NR LIV/263/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
17.07.2018 14:38 UCHWAŁA NR LIII/260/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2018
17.07.2018 14:38 UCHWAŁA NR LIII/261/2018 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki-Zdrój.
17.07.2018 14:36 UCHWAŁA NR LII/258/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
17.07.2018 14:36 UCHWAŁA NR LII/259/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: uznania skargi na działania Burmistrza Miasta Duszniki- Zdrój za zasadną

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna