Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.07.2018 14:47 UCHWAŁA NR LVII/276/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2018
17.07.2018 14:47 UCHWAŁA NR LVII/277/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
17.07.2018 14:46 UCHWAŁA NR LVI/274/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
17.07.2018 14:46 UCHWAŁA NR LVI/275/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
17.07.2018 14:45 UCHWAŁA NR LVI/273/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę nr LII/253/18 Rady Miejskiej w Dusznikach- Zdroju z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
17.07.2018 14:44 UCHWAŁA NR LVI/270/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2018.
17.07.2018 14:44 UCHWAŁA NR LVI/271/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój.
17.07.2018 14:44 UCHWAŁA NR LVI/272/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym
17.07.2018 14:43 UCHWAŁA NR LIV/269/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: uznania skargi na Burmistrza Miasta Duszniki- Zdrój za zasadną
17.07.2018 14:42 UCHWAŁA NR LIV/266/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna