Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.10.2018 11:06 LIX/286/18 Uchwała nr LIX/286/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki-Zdrój
17.07.2018 14:51 UCHWAŁA NR LVIII/285/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Duszniki-Zdrój
17.07.2018 14:50 UCHWAŁA NR LVII/282/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok
17.07.2018 14:50 UCHWAŁA NR LVII/283/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
17.07.2018 14:50 UCHWAŁA NR LVIII/284/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2018
17.07.2018 14:50 UCHWAŁA NR LVIII/284/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2018
17.07.2018 14:49 UCHWAŁA NR LVII/281/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: uznania skargi na Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu za zasadną
17.07.2018 14:48 UCHWAŁA NR LVII/278/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr LII/253/18 Rady Miejskiej w Dusznikach- Zdroju z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
17.07.2018 14:48 UCHWAŁA NR LVII/279/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
17.07.2018 14:48 UCHWAŁA NR LVII/280/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna