Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.10.2018 11:18 LXII/296/18 Uchwała nr LXII/296/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uznania skargi na Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój za zasadną
30.10.2018 11:17 LXII/295/18 Uchwała nr LXII/295/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
30.10.2018 11:16 LXII/294/18 Uchwała nr LXII/294/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVI/274/18 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
30.10.2018 11:14 LXII/293/18 Uchwała nr LXII/293/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę nr LIX/288/18 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój
30.10.2018 11:13 LXII/292/18 Uchwała nr LXII/292/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2018
30.10.2018 11:11 LX/291/18 Uchwała nr LX/291/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług turystyki, usług sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec AM-2, AM-3, AM-4
30.10.2018 11:10 LIX/290/18 Uchwała nr LIX/290/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
30.10.2018 11:09 LIX/289/18 Uchwała nr LIX/289/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
30.10.2018 11:08 LIX/288/18 Uchwała nr LIX/288/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój
30.10.2018 11:07 LIX/287/18 Uchwała nr LIX/287/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXLVII/191/13 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna