Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.09.2017 12:32 81/2017 Zarządzenie nr 81/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
26.09.2017 11:45 80/2017 Zarządzenie nr 80/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
26.09.2017 11:05 79/2017 Zarządzenie nr 79/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 26 września 2017 r. . w sprawie zatwierdzenbia aneksu nr 1 do arkusza organizacji pracy Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju na rok szkolny 2017/2018
20.09.2017 13:11 78/2017 Zarządzenie nr 78/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 20 września 2017 r. . w sprawie prawa pierwokupu
18.09.2017 13:06 77/2017 Zarządzenie nr 77/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 18 września 2017 r. wprowadzające zmiany w Zarządzeniu nr 121/2013 Burmistrza Dusznik-Zdroju z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie wykazu lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy Duszniki-Zdrój
14.09.2017 11:07 76/2017 Zarządzenie nr 75/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 11 września 2017 r. Przedłożenie informacji w sprawie założeń do projektu budżetu oraz kierunków polityki sp. I gosp. Gminy Duszniki-Zdrój na rok 2018 zgodnie z załacznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
11.09.2017 12:50 75/2017 Zarządzenie nr 75/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 11 września 2017 r. . w sprawie zarządzenie wprowadzenia i wytycznych do projektu budżetu na 2018 rok
24.08.2017 10:22 74/2017 Zarządzenie nr 70/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Duszniki-Zdrój za pierwsze półrocze 2017 roku
23.08.2017 14:37 73/2017 Zarządzenie nr 73/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2017
23.08.2017 10:38 72/2017 Zarządzenie nr 72/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w "Wykazie osób upoważnionych do kontroli merytorycznej dowodów księgowych"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna