Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.11.2017 08:55 101A/2017 Zarządzenie nr 101A/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzelenie zamówienia publicznego.
28.11.2017 08:43 101/2017 Zarządzenie nr 101/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2017
20.11.2017 08:42 100/2017 Zarządzenie nr 100/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach - Zdroju
17.11.2017 07:02 99/2017 Zarządzenie nr 99/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie odwołania ze stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach - Zdroju
17.11.2017 07:00 98/2017 Zarządzenie nr 98/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2017
10.11.2017 10:56 96/2017 Zarządzenie nr 96/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
10.11.2017 09:52 95/2017 Zarządzenie nr 95/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 10 listopada 2017 r. . w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji pracy Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach - Zdroju na rok szkolny 2017/2018
08.11.2017 10:54 94/2017 Zarządzenie nr 94/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
08.11.2017 09:59 93/2017 Zarządzenie nr 93/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 08 listopada 2017 r. . w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko ds. inwestycji
03.11.2017 11:04 92/2017 Zarządzenie nr 92/2017 Burmistrza Miasta Duszniki - Zdrój z dnia 03 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutaycjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko ds. promocji miasta

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna