Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.06.2016 13:09 Uchwała Nr XIX/83/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie: ustalenia opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków na terenie gminy miejskiej Duszniki Zdrój.
03.06.2016 13:08 Uchwała Nr XIX/84/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/169/97 z dnia 28 lutego 1997r. Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Duszniki Zdrój.
03.06.2016 13:06 Uchwała Nr XX/85/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie: utworzenia Stowarzyszenia "Konsorcjum Turystyczna Szóstka" oraz członkostwa Gminy Duszniki Zdrój w tym stowarzyszeniu.
03.06.2016 13:04 Uchwała Nr XX/86/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.
03.06.2016 13:03 Uchwała Nr XX/87/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie: zmiany do uchwały Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju nr XXXVIII/195/97 z dnia 30 października 1997 r. w sprawie umieszczania reklam na budynkach lub gruncie stanowiącym własność komunalną i opłat za nie.
03.06.2016 13:02 Uchwała Nr XX/88/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie: opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Dusznikach Zdroju.
03.06.2016 13:01 Uchwała Nr XX/89/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie: zmian do uchwały nr VI/38/94 z dnia 2 grudnia 1994r. określającej stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne oraz czynszu za lokale socjalne.
03.06.2016 12:59 Uchwała Nr XX/90/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie: stawek czynszowch za wynajmowane lokale użytkowe.
03.06.2016 12:58 Uchwała Nr XX/91/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Uzdrowiskowo-Wczasowej i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju.
03.06.2016 12:57 Uchwała Nr XXI/92/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Duszniki Zdrój do Stowarzyszenia "Dolnośląska Organizacja Turystyczna".

1 2 3 4 5 6 następna