Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.06.2016 10:58 Uchwała Nr XXXIII/150/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Duszniki Zdrój do stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Rad Miejskich.
03.06.2016 10:56 Uchwała Nr XXXIII/151/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie: zmiany do uchwały nr XXXI/140/2000 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 18 grudnia 2000r.
03.06.2016 10:55 Uchwała Nr XXXIII/152/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości.
03.06.2016 10:54 Uchwała Nr XXXIII/154/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo mieszkaniowej (hotelarsko-turystycznej i mieszkaniowej) w mieście Duszniki Zdrój obręb Zieleniec dz. nr 11/3 i dz. nr 19/6 AM-3.
03.06.2016 10:54 Uchwała Nr XXXIII/153/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2001.
03.06.2016 10:53 Uchwała Nr XXXIII/155/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo mieszkaniowej (hotelarsko-turystycznej i mieszkaniowej) w mieście Duszniki Zdrój obręb Zieleniec dz. nr 11/2 i dz. nr 11/4 AM-3.
03.06.2016 10:52 Uchwała Nr XXXIII/156/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo mieszkaniowej (hotelarsko-turystycznej i mieszkaniowej) w mieście Duszniki Zdrój obręb Zieleniec dz. nr 11/1 AM-3.
03.06.2016 10:50 Uchwała Nr XXXIII/157/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowań pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach Zdroju.
03.06.2016 10:49 Uchwała Nr XXXIII/158/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowań pracowników Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dusznikach Zdroju.
03.06.2016 10:47 Uchwała Nr XXXIII/159/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowań pracowników Ośrodka Kultury Sportu Rekreacji i Turystyki w Dusznikach Zdroju.

1 2 3 4 5 6 następna