Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.06.2016 13:01 Uchwała Nr XLVI/214/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 13 lutego 2002 w sprawie: zatwierdzenia Statutu Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dusznikach Zdroju.
02.06.2016 12:57 Uchwała Nr XLVI/215/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 13 lutego 2002 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo - mieszkaniowej ( hotelarsko-turystycznej i mieszkaniowej) w mieście Duszniki Zdrój obręb Zielenie na działkach nr: 19/6, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4 AM-3.
02.06.2016 12:56 Uchwała Nr XLVI/216/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 13 lutego 2002 w sprawie: przekształcenia szkół ponad podstawowych prowadzonych przez gminę Duszniki Zdrój w szkoły ponadgimnazjalne.
02.06.2016 12:55 Uchwała Nr XLVI/217/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 13 lutego 2002 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002.
02.06.2016 12:54 Uchwała Nr XLVI/218/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 13 lutego 2002 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2002.
02.06.2016 12:53 Uchwała Nr XLVII/219/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 marca 2002 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2002.
02.06.2016 12:52 Uchwała Nr XLVII/220/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 marca 2002 w sprawie: zmian do uchwały nr XLIV/205/2001 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2001r. dotyczących stawek podatku od środków transportowych.
02.06.2016 12:50 Uchwała Nr XLVII/221/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 marca 2002 w sprawie: akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny.
02.06.2016 12:49 Uchwała Nr XLVII/222/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 marca 2002 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Duszniki Zdrój, obręb Wapienniki.
02.06.2016 12:48 Uchwała Nr XLVII/223/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 marca 2002 w sprawie: ustalenia opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków na terenie gminy Duszniki Zdrój.

1 2 3 4 5 6 następna