Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.06.2016 11:34 Uchwała Nr IV/29/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 stycznia 2003 w sprawie: poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa.
02.06.2016 11:33 Uchwała Nr IV/30/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 stycznia 2003 w sprawie: wprowadzenia regulaminu na taargowisku w Dusznikach Zdrou przy ul.Kłodzkiej.
02.06.2016 11:32 Uchwała Nr IV/31/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 stycznia 2003 w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
02.06.2016 11:31 Uchwała Nr IV/32/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 stycznia 2003 w sprawie: przystąpienia gminy Duszniki Zdrój do Stowarzyszenia "Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kłodzkiej".
02.06.2016 11:28 Uchwała Nr IV/33/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 stycznia 2003 w sprawie: zmiany do uchwały nr XXI/92/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 29 marca 2000r. w sprawie przystąpienia Gminy Dusznik Zdroju do Stowarzyszenia "Dolnośląska Organizacja Turystyczna".
02.06.2016 11:27 Uchwała Nr IV/34/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 stycznia 2003 w sprawie: oddelegowania do Międzygminnego Związku Celowego.
02.06.2016 11:26 Uchwała Nr IV/35/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 stycznia 2003 w sprawie: wyłonienia przedstawicieli gminy Duszniki Zdrój do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Dusznikach Zdroju.
02.06.2016 11:24 Uchwała Nr IV/36/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 stycznia 2003 w sprawie: stanowiska Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju dotyczącego utrzymania Samodzielnego Publcznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dusznikach Zdroju.
02.06.2016 11:22 Uchwała Nr V/38/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 lutego 2003 w sprawie: zmiany Statutu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dusznikach Zdroju.
02.06.2016 11:22 Uchwała Nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 lutego 2003 w sprawie: uchwalenia Statutu Duszniki Zdrój.

1 2 3 4 5 6 następna