Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.06.2016 12:47 Uchwała nr XVII/97/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie: obniżenia o 20 punktów procentowych, wysokościwskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.
01.06.2016 12:45 Uchwała nr XVII/98/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie: szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki Zdrój.
01.06.2016 12:43 Uchwała nr XVII/99/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie: opinii Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju dotyczącej projektów uchwał Rady Poiatu Kłodzkiego w sprawie zmian organizacyjno-prawnych SP ZOZ podległych Radzie Powiatu Kłodzkiego.
01.06.2016 12:40 Uchwała nr XVIII/100/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 luty 2004 r. w sprawie: nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Duszniki Zdrój.
01.06.2016 12:39 Uchwała nr XVIII/101/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 luty 2004 r. w sprawie: powołania Sekretarza Gminy Duszniki Zdrój.
01.06.2016 12:38 Uchwała nr XVIII/102/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 luty 2004 r. w sprawie: przystąpienia do spółki prawa handlowego objęcia udziałów w spółce.
01.06.2016 12:37 Uchwała nr XVIII/103/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 luty 2004 r. w sprawie: zmian do uchwały nr XLVI/215/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 13.02.2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoterenu zaudowy usługowo-mieszkaniowej na terenie gminy Duszniki Zdrój obręb Zieleniec / hotelarsko - turystycznej i mieszkaniowej / na działkach nr 19/6, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4 AM-3.
01.06.2016 12:34 Uchwała nr XVIII/104/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 luty 2004 r. w sprawie: odstąpienia od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu górniczego złóż wód leczniczych uzdrowiska Duszniki Zdrój.
01.06.2016 12:32 Uchwała nr XIX/105/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie: opinii Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakłau opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieku Zdrowotnej w Dusznikach Zdroju.
01.06.2016 12:30 Uchwała nr XIX/106/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie: bonifikaty udzielanej przy sprzedaży nieruchomości spółdzielniom mieszkaniowym.

1 2 3 4 5 6 następna