Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.06.2016 11:07 Uchwała nr XXIX/156/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie: nadania nazwy nowo powstałej ulicy.
01.06.2016 11:05 Uchwała nr XXIX/157/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie: zmiany do uchwały nr XXVIII/150/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta rok 2005.
01.06.2016 11:03 Uchwała nr XXX/158/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
01.06.2016 11:02 Uchwała nr XXX/159/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórychinnych składników wynagrodzenia.
01.06.2016 11:00 Uchwała nr XXX/160/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2005.
01.06.2016 10:59 Uchwała nr XXXI/161/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania pomocy aterialnej o charkterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Duszniki Zdrój.
01.06.2016 10:57 Uchwała nr XXXI/162/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy hotelarsko - turystycznej i mieszkaniowej w Dusznikach Zdroju, działki nr 100, 110 AM-8 i 111 AM-9 Obręb Wapienniki.
01.06.2016 10:55 Uchwała nr XXXI/163/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: ustalenia źródeł dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Duszniki Zdrój.
01.06.2016 10:54 Uchwała nr XXXI/164/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: zmiany do uchwały nr XXIX/157/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27 stycznia 2005 r.
01.06.2016 10:53 Uchwała nr XXXI/165/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków wbudżecie miasta na rok 2005.

1 2 3 4 5 6 następna