Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.05.2016 15:10 Uchwała nr XLIII/217/2006 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie: powołania Sekretarza Gminy Duszniki Zdrój.
31.05.2016 15:09 Uchwała nr XLIII/218/2006 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie: wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Miasta.
31.05.2016 15:06 Uchwała nr XLIV/219/2006 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.
31.05.2016 15:04 Uchwała nr XLIV/220/2006 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Duszniki Zdrój.
31.05.2016 15:02 Uchwała nr XLIV/221/2006 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie: wystąpienia Gminy Duszniki Zdrój ze spółki "regionalne Centrum Medyczne" spółka z o.o.
31.05.2016 14:59 Uchwała nr XLIV/222/2006 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2006.
31.05.2016 14:57 Uchwała nr XLV/223/2006 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie: ustanowienia Tymczasowego Statutu Uzdrowiska.
31.05.2016 14:56 Uchwała nr XLV/224/2006 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2006.
31.05.2016 14:49 Uchwała nr XLVI/225/2006 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005.
31.05.2016 14:47 Uchwała nr XLVI/226/2006 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.

1 2 3 4 5 6 następna