Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.05.2016 10:06 Uchwała Nr V/21/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Duszniki Zdrój na rok 2007.
31.05.2016 10:04 Uchwała Nr V/22/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie: uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 207 rok".
31.05.2016 10:02 Uchwała Nr V/23/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie: "Programu współpracy Gminy Duszniki Zdrój z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2007 rok.
31.05.2016 09:54 Uchwała Nr V/24/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Duszniki Zdrój.
31.05.2016 09:53 Uchwała Nr V/25/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki Zdrój, obręb Podgórze.
31.05.2016 09:48 Uchwała Nr VI/26/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego sposobu zapewnienia zasług medycznych mieszkańcom Dusznik Zdroju.
31.05.2016 09:40 Uchwała Nr VI/27/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego utworzenia podstacji pogotowia w Dusznikach Zdroju.
31.05.2016 09:38 Uchwała Nr VI/28/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie: kierunków rozwoju miasta Duszniki Zdrój w latach 2007-2010.
31.05.2016 09:37 Uchwała Nr VI/29/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie roku 2007.
31.05.2016 09:36 Uchwała Nr VI/30/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2011.

1 2 3 4 5 6 następna