Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.05.2016 10:13 UCHWAŁA Nr XXXI/174/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 27 listopada 2008 r. W sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społcznej w Dusznikach Zdroju do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w imieniu organu właściwego dłużnika alimentacyjnego.
25.05.2016 10:10 UCHWAŁA Nr XXXI/175/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 27 listopada 2008 r. W sprawie: rozstrzygnięcia skargi.
25.05.2016 10:06 UCHWAŁA Nr XXXI/176/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 27 listopada 2008 r. W sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego leasingu małogabarytowego pojazdu specjalistycznego wraz z osprzętem - fabrycznie nowych, do zimowego utrzymania dróg na potrzeby ZBGKiM w Dusznikach Zdroju - z opcją wykupu.
25.05.2016 10:03 UCHWAŁA Nr XXXII/177/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 22 grudnia 2008 r. W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Duszniki Zdrój na rok 2009.
25.05.2016 10:00 UCHWAŁA Nr XXXII/178/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 22 grudnia 2008 r. W sprawie: uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przecidziałania Narkomanii na 2009 rok".
25.05.2016 09:57 UCHWAŁA Nr XXXII/179/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 22 grudnia 2008 r. W sprawie: uznania wezwania do usunięcia naruszenia prawa, złożonego przez grupę mieszkańców, za bezzasadne.
25.05.2016 09:49 UCHWAŁA Nr XXXII/180/08 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDROJU Z dnia 22 grudnia 2008 r. W sprawie: w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym z Grupą Żłobkową prowazonym przez gminę Duszniki Zdrój
25.05.2016 09:46 UCHWAŁA NR XXXII/181/08 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDROJU Z dnia 22 grudnia 2008 r.W sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego udzielonego członkowi ochotniczej straży pożarnej.
25.05.2016 09:43 UCHWAŁA NR XXXIII/182/08 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDROJU z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2008.
25.05.2016 09:39 Uchwała nr XXXIII/183/08 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDROJU z dnia 30 grudnia 2008 r. W sprawie: wydatków gminy w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

poprzednia 1 2 3 4 5 następna