Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.05.2016 10:38 UCHWAŁA Nr XXIX/164/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 27 października 2008 r. W sprawie: określeniastawek podatku od nieruchomości na 2009 r.
25.05.2016 10:37 UCHWAŁA Nr XXIX/165/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 27 października 2008 r. W sprawie: poboru opłaty uzdrowiskowej w roku 2009.
25.05.2016 10:36 UCHWAŁA Nr XXIX/166/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 27 października 2008 r. W sprawie: uchylenia uchwały nr XLI/208/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia stostowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w Gminie Duszniki Zdrój tworzących nowe miejsca pracy.
25.05.2016 10:33 UCHWAŁA Nr XXIX/167/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 27 października 2008 r. W sprawie: formalnego uznania wniosku - wezwania do usunięcia naruszenia prawa, złożonego przez Radę rodziców, za zasadne.
25.05.2016 10:30 UCHWAŁA Nr XXIX/168/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 27 października 2008 r. W sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki Zdrój, dla terenu położonego w obrębie Podgórze.
25.05.2016 10:27 UCHWAŁA Nr XXIX/169/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 27 października 2008 r. W sprawie: upowaznienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społeczniej w Dusznikach Zdroju do podejmiowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w imieniu organu właściwego dłużnika alimentacyjnego.
25.05.2016 10:23 UCHWAŁA Nr XXX/170/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 6 listopada 2008 r. W sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
25.05.2016 10:22 UCHWAŁA Nr XXXI/171/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 27 listopada 2008 r. W sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.
25.05.2016 10:21 UCHWAŁA Nr XXXI/172/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 27 listopada 2008 r. W sprawie: stawek podatku od środków transportowych na rok 2009.
25.05.2016 10:19 UCHWAŁA Nr XXXI/173/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 27 listopada 2008 r. W sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2008.

poprzednia 1 2 3 4 5 następna