Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.05.2016 11:00 UCHWAŁA Nr XXVI/154/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 22 września 2008 r. W sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego.
25.05.2016 10:58 UCHWAŁA Nr XXVII/155/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 29 września 2008 r. W sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2008.
25.05.2016 10:57 UCHWAŁA Nr XXVII/156/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 29 września 2008 r. W sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
25.05.2016 10:55 UCHWAŁA Nr XXVII/157/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 29 września 2008 r. W sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/136/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 maja 2008r., w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej im. B. Czecha i H. Marusarzówny w Dusznikach Zdroju.
25.05.2016 10:54 UCHWAŁA Nr XXVII/158/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 29 września 2008 r. W sprawie: zmiany do uchwały Nr XVII/101/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
25.05.2016 10:52 UCHWAŁA Nr XXVII/159/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 29 września 2008 r. W sprawie: skargi na działania Burmistrza Miasta.
25.05.2016 10:48 UCHWAŁA Nr XXVII/160/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 29 września 2008 r. W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki Zdrój, obręb Zieleniec pod budowę wyciągu krzesełkowego.
25.05.2016 10:43 UCHWAŁA Nr XXVII/161/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 29 września 2008 r. W sprawie: ustalenie najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji ustalenia przez pracodawcę wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowań pracowników Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dusznikach Zdroju.
25.05.2016 10:41 UCHWAŁA Nr XXVIII/162/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 13 paździenika 2008 r. W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowwania przestrzennego miasta Duszniki Zdrój, obręb Zieleniec pod budowę wyciągu krzesełkowego.
25.05.2016 10:40 UCHWAŁA Nr XXIX/163/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 27 października 2008 r. W sprawie: "Programu współpracy Gminy Duszniki Zdrój z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2008 rok".

poprzednia 1 2 3 4 5 następna