Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.05.2016 11:20 UCHWAŁA Nr XXIV/144/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 26 czerwca 2008 r. W sprawie: skargi na Burmistrza Miasta.
25.05.2016 11:19 UCHWAŁA Nr XXIV/145/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 26 czerwca 2008 r. W sprawie: wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie.
25.05.2016 11:16 UCHWAŁA Nr XXIV/146/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 26 czerwca 2008 r. W sprawie: stanowiska Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju dotyczącego wywiezienia pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dusznikach Zdroju.
25.05.2016 11:15 UCHWAŁA Nr XXV/147/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 25 lipca 2008 r. W sprawie: przyjęcia Memoriału Ofiar w X rocznicę powodzi 22-23 lipca 1998 r. w Dusznikach Zdroju.
25.05.2016 11:11 UCHWAŁA Nr XXV/148/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 25 lipca 2008 r. W sprawie: nadania"Medalu za Zasługi dla Miasta Duszniki Zdrój".
25.05.2016 11:10 UCHWAŁA Nr XXV/149/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 25 lipca 2008 r. W sprawie: nadania"Medalu za Zasługi dla Miasta Duszniki Zdrój".
25.05.2016 11:08 UCHWAŁA Nr XXV/150/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 25 lipca 2008 r. W sprawie: nadania"Medalu za Zasługi dla Miasta Duszniki Zdrój".
25.05.2016 11:07 UCHWAŁA Nr XXV/151/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 25 lipca 2008 r. W sprawie: nadania"Medalu za Zasługi dla Miasta Duszniki Zdrój".
25.05.2016 11:05 UCHWAŁA Nr XXV/152/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 25 lipca 2008 r. W sprawie: nadania"Medalu za Zasługi dla Miasta Duszniki Zdrój".
25.05.2016 11:02 UCHWAŁA Nr XXVI/153/08 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Z dnia 22 września 2008 r. W sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2008.

1 2 3 4 5 następna