Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2017 12:56 UCHWAŁA NR XXX/170/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki-Zdrój.
05.01.2017 12:55 UCHWAŁA NR XXX/169/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie:uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2017
05.01.2017 12:51 UCHWAŁA NR XXIX/168/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju na I półrocze 2017 roku.
05.01.2017 12:49 UCHWAŁA NR XXIX/167/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój
05.01.2017 12:47 UCHWAŁA NR XXIX/166/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Duszniki- Zdrój na rok 2016
05.01.2017 12:47 UCHWAŁA NR XXIX/166/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Duszniki- Zdrój na rok 2016
05.01.2017 12:45 UCHWAŁA NR XXIX/165/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/158/16 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie opłaty targowej i ustalenia jej wysokości
05.01.2017 12:44 UCHWAŁA NR XXIX/164/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/147/16 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2017 rok
05.01.2017 12:39 UCHWAŁA NR XXIX/163/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: uznania skargi za bezzasadną
05.01.2017 12:38 UCHWAŁA NR XXIX/162/16 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: opłaty za świadczenia udzielane w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Duszniki-Zdrój.

1 2 3 4 5 6 następna