Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.03.2023 08:21 INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
08.03.2023 07:58 RT.BZP.6720.01.2023 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Duszniki–Zdrój.
08.03.2023 07:52 RT.BZP.6721.01.2023 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług sportu i rekreacji w Dusznikach-Zdroju, obręb Podgórze i Zieleniec.
13.01.2023 09:57 RT.BZP.6730.01.2019/2022 Informacja Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój o tym, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadzi ocenę oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na: budowie czterech całorocznych budynków rekreacji indywidualnej (domków letniskowych) na działce nr 189, AM-9, obręb Podgórze w Dusznikach-Zdroju.
02.01.2023 13:57 WR.ZUZ.4.4210.326.2022.WB Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia NARTORAMA Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego
09.12.2022 10:17 /Wykaz dotyczy sprzedaży działki nr 149/1 AM-4 Zdrój przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
09.12.2022 10:12 / Wykaz dotyczy sprzedaży dzialki nr 147/41 AM-5 Centrum przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
23.11.2022 11:32 INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
16.11.2022 08:13 RT.BZP.6730.05.2022 Informacja Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój o tym, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadzi ocenę oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na: budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej z możliwością realizacji maksymalnie 4 garaży wolnostojących wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 5/16 oraz 5/23, AM-1, obręb Zieleniec w Dusznikach-Zdroju.
08.11.2022 09:49 IF-AB.7840.5.52.2022.JT Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 października 2022 r.

1 2 3 4 5 6 następna