Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2016 14:00 131/2016 Zarządzenie 131/2016 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowowści
30.12.2016 13:58 130/2016 Zarządzenie 130/2016 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 grudnia 20176r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
30.12.2016 12:05 129/2016 Zarządzenie 129/2016 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 grudnia 20176r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach o przyznanie świadczenia o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem" (Dz. U poz. 1860)
30.12.2016 11:13 128/2016 Zarządzenie 128/2016 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 grudnia 20176r. w sprawie wyznaczenia OPS do realizacji zadań z zakresu ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem" (Dz. U poz. 1860)
30.12.2016 10:17 127/2016 Zarządzenie 127/2016 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie miasta w roku 2016
28.12.2016 16:26 126/2016 Zarządzenie 130/2016 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 grudnia 20176r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z sumami depozytowymi w Urzędzie Miejskim Duszniki - Zdrój
28.12.2016 15:50 125/2016 Zarządzenie 130/2016 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 grudnia 20176r. w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Dusznikach Zdroju
28.12.2016 15:30 124/2016 Zarządzenie Nr 124/2016 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Dusznikach Zdroju
28.12.2016 15:20 123/2016 Zarządzenie Nr 123/2016 burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 116/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miejskiej Duszniki - Zdrój i jej jednostkach budżetowych
27.12.2016 15:45 122/2016 Zarządzenie Nr 122/2016 burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie:zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2016

1 2 3 4 5 6 następna