obwieszczenie o upublicznieniu i konsultacjach ws. Aktualizacji Programu Ochrony Powietrza

­

Poddaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 9.03.2023 do dnia 30.03.2023 roku (21 dni) załączonego obwieszczenia o opracowaniu programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 roku przekroczone zostały poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoteminowych celem zapoznania się z jego treścią oraz możliwości składania uwag i wniosków.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:obwieszczenie o upublicznieniu i konsultacjach ws. Aktualizacji Programu Ochrony Powietrza
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski DUszniki-Zdrój
Informację opublikował:Sylwia Roszkowska
Informację wytworzył:Sylwia Roszkowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.03.2023 12:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.03.2023 12:41 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Roszkowska)